Inspectoratul de Poliţie Județean Giurgiu, organizează concurs cu recrutare din sursă externă, pentru ocuparea a 13 posturi vacante de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:

Structura

Denumirea funcției prevăzută în stat

Poziția în stat

Postul de Poliție Călugăreni

Ajutor șef de post

491

Postul de Poliție Gostinari

Ajutor șef de post

528

Postul de Poliție Florești-Stoenești

Ajutor șef de post

562

Postul de Poliție Ulmi

Ajutor șef de post

577

Postul de Poliție Ghimpați

Ajutor șef de post

592

Postul de Poliție Izvoarele

Ajutor șef de post

602

Postul de Poliție Frătești

Ajutor șef de post

623

Postul de Poliție Găujani

Ajutor șef de post

629

Postul de Poliție Clejani

Ajutor șef de post

680

Postul de Poliție Băneasa

Ajutor șef de post

710

Postul de Poliție Hotarele

Ajutor șef de post

722

Postul de Poliție Bucșani

Ajutor șef de post

739

Postul de Poliție Roata de Jos

Ajutor șef de post

752

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;

m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);

n) dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;

o) să dețină permis de conducere, categoria ”B”;

p) să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter “secret de serviciu”;

q) să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.

REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

Înscrierea se realizează, în perioada 13.09-24.09.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.09.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail [email protected]

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 24.09.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

Mai multe informații aici

https://gr.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-incadrare-directa-agenti-de-politie

 

Sursa: Realitatea de Giurgiu

Articolul precedentBilanț coronavirus 14 septembrie: 3.929 de cazuri noi
Articolul următorAccident rutier pe DN 61, la Milcovățu. Două persoane transportate la spital în urma impactului dintre un tir și un autoturism