Raportul făcut de Curtea de Conturi în urma verificărilor făcute în 2020 referitoare la modul cum au fost cheltuiți în anul bugetar anterior banii publici de către consiliile județene, primării și alte unități din subordinea acestora, auditate de Curte, arată în continuare nereguli grave în gestionarea banilor publici pe plan local și județean în Giurgiu.

În urma  acțiunilor de control/audit efectuate de Camera de Conturi Giurgiu, atât la unitățile administrativ-teritoriale cât și la entitățile din subordinea acestora, s-au constatat abateri de la legalitate și regularitate constând în diminuarea veniturilor proprii, majorarea nelegală a cheltuielilor bugetare cu producerea de prejudicii în gestionarea fondurilor publice, precum și nereguli financiar-contabile care au generat reflectarea nereală a patrimoniului entităților în situațiile financiare.

”Abaterile identificate asupra legalității și regularității operaţiunilor supuse verificării s-au datorat, atât, managementului defectuos al fondurilor publice, cât și necunoaşterii sau neaprofundării de către angajaţi a cadrului legislativ privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea resurselor publice. O problemă acută o reprezintă, lipsa personalului din cadrul compartimentelor de specialitate.

Abaterile constatate, care au generat prejudicii patrimoniale, venituri suplimentare sau au putut fi evidenţiate doar ca o eroare/abatere financiar-contabilă fără impact financiar asupra cheltuielilor sau veniturilor bugetare, au fost o consecinţă şi a neimplementăriicorespunzătoare a standardelor de control intern/managerial, generată de lipsa personalului specializat şi de insuficienta preocupare a unor ordonatori de credite în ceea ce priveşte organizarea acestei activităţi în strictă concordanţă cu cadrul legislativ care o reglementează”, spun reprezentanții Curții de Conturi.

Sursa: Realitatea de Giurgiu

Articolul precedentAccident rutier pe DJ 411. O șoferiță s-a răsturnat cu mașina în afara părții carosabile
Articolul următorEXCLUSIV. CULISELE STATULUI PARALEL. Industria cărnii. Din exportatori am ajuns să importăm totul. „S-a dorit politic distrugerea acestei industrii”