În sensul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, precum şi cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.

Cu acesta se face dovada identității, a adresei de domiciliu și, după caz, a adresei de reședință a titularului.

De asemenea, există şi situaţii clare, prevăzute de lege, când actul de identitate poate fi reţinut.

Alte cazuri în afară de cele prevăzute de lege sunt interzise şi atrag după sine sancţionarea cu amendă. Spre exemplu, există cazuri când ni se solicită actul de identitate pe post de garanție pentru prestarea unui serviciu, pentru încredințarea unui bun sau pentru plata unor datorii. Însă puţină lume ştie că astfel de situaţii sunt în afara legii!

Cazurile în care poate fi reţinut actul de identitate sunt prevăzute în Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români sunt următoarele:

• dacă actul conţine modificări, adăugări sau menţiuni (altele decât cele prevăzute de lege).

În acest caz, cartea de identitate poate fi reţinută de către poliţistul care a constatat acest lucru;

• dacă o persoană este reţinută, arestată preventiv sau execută pedeapsa închisorii.

În acest caz, actul de identitate este păstrat de către administraţia aresturilor ori a penitenciarelor (până la punerea în libertate a titularului);

• dacă o persoană este internată în instituţii de reeducare şi de protecţie socială.

În acest caz, actul de identitate este păstrat de către administraţia acestor instituţii pe durata internării titularului.

În orice alte cazuri în afară de cele trei descrise mai sus, actul de identitate NU poate fi reţinut.

IMPORTANT DE ŞTIUT:

Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 97/2005, darea, primirea sau solicitarea actului de identitate drept garanţie pentru prestarea unor servicii, pentru încredinţarea unor bunuri şi valori, pentru plata datoriilor sau în alte scopuri – de către persoanele neautorizate – este interzisă.

Reţinerea (în alte cazuri decât cele prezentate mai sus), dar şi darea, primirea sau solicitarea actului de identitate drept garanţie se sancţionează cu amendă cuprinsă între 75 şi 150 de lei.