Cadrele didactice din județul Giurgiu care vor să-și definitiveze poziția în învățământul românesc sunt obligate să dea examenul de definitivat, unul dintre cele mai complexe examene din sistem.

Calendarul examenului de definitivare pentru anul școlar 2018-2019 a fost publicat luni în Monitorul Oficial, sub formă unui act normativ al Ministerului Educației Naționale (MEN), iar candidații se pot înscrie până în data de 19 octombrie 2018.

Potrivit calendarului examenului de definitivat pentru anul școlar 2018-2019,

în perioada 19 – 31 octombrie 2018, dosarele de înscriere se transmit inspectoratului școlar, se verifică și se avizează; candidatul e anunțat dacă dosarul de înscriere e admis sau respins. Până la 31 mai 2019, se vor organiza inspecțiile la clasă, în data de 24 iulie 2019 va avea loc probă scrisă. Pe 31 iulie 2019 se vor afișa rezultatele inițiale, iar între 31 iulie și 1 august 2019 se vor depune contestațiile. rezultatele finale se vor afișa în data de 5 august 2019.

Înscrierea la examenul de definitivat 2019 se face la nivelul unităților de învățământ, iar dosarele se transmit către școli, până în data de 22.10.2018. Stagiul minim de practică obligatoriu pentru obținerea definitivării în învățământ are o durată de un an școlar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul național de învățământ preuniversitar, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite.

Candidații aflați pentru prima data în situația efectuării stagiului de practică, se pot înscrie la examen dacă în anul de stagiu desfășoară activitate la catedra cu normă întreagă în calitate de cadru didactic calificat și pot susține proba scrisă dacă finalizează stagiul de practică obligatoriu în sesiunea respectivă.

Acte necesare înscrierii

1) fișa de înscriere la examenul național de definitivare în învățământ-prevăzută în anexa nr. 1, completată și confirmată de conducerea unității de învățământ și semnată de către candidat;

2) copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoțite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate „conform cu originalul“ de către conducerea unității de învățământ;

3) document certificat „conform cu originalul“ de către conducerea unității de învățământ, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogica și metodică;

4) copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul“ de către conducerea unității de învățământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, orice document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);

5) adeverință privind calificativul „Bine“ sau „Foarte bine“ acordat pentru ultimul an școlar în care candidatul a desfășurat activitate didactică, cu excepția candidaților aflați în primul an de stagiu;

6) adeverință privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidații care au participat la 3 sesiuni anterioare și nu au promovat examenul;

7) adeverință din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedra a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii.

8) dovada autorizării/acreditării unității de învățământ private, în bază LEN 1/2011, Cap. II, art. 22 alin. 1

Examenul cuprinde o etapă eliminatorie (susținerea a două inspecții de specialitate și evaluarea portofoliului profesional) și o etapă finală care constă într-o probă scrisă ce are o durată de patru ore.

Articolul precedentPolițiștii de frontieră, alături de copiii din casele de tip familial din Giurgiu
Articolul următorRCA-ul pe o lună ar putea dispărea