Ministerul Educației Naționale a afișat rezultatele inițiale ale concursului de ocupare a posturilor în învățământ.

În județul Giurgiu, din cei 156 de candidați, 50 de candidați au obținut note sub 5, 96 de candidați au avut note peste 5, 9 candidați au avut note între 9 și 10 și un singur candidat a obținut nota 10 la disciplina cultură civică și educație socială.

Contestațiile pot fi depuse tot marți, până la ora 21.00, dar și miercuri până la ora 15.00, la sediile inspectoratelor școlare județene.

Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site în data de 30 iulie.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului.

Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială în profilul postului.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare în data de 31 iulie.

Când are loc repartizarea posturile didactice

Potrivit reprezentanților Ministerului Educației Naționale, în data de 1 august va avea loc repartizarea posturile didactice de predare vacante, în ordinea descrescătoare a mediilor, a două categorii de cadre didactice: cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au participat la concursul național și au obținut minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular, respectiv cadre didactice debutante, care au ocupat posturi didactice/ catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată prin concurs în ultimii 6 ani și care au promovat examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2019.

Articolul precedentRestricții de circulație pe Podul Giurgiu-Ruse, din cauza unor lucrări de asfaltare
Articolul următorAbsolvenţii de liceu pot aplica pentru indemnizația de șomaj! Care sunt condiţiile