Mii de giurgiuveni ar putea să primească, de la stat, nu mai puțin de 3.000 de euro, adică 13.991,4 lei, în cazul în care îndeplinesc câteva condiții.

Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale au anunțat că programul de susținere a cultivatorilor de tomate în spațiile protejate va continua și în anul 2019, când alocarea financiară va fi de 233,19 milioane de lei, adică 50 milioane.
Astfel, valoarea sprijinului financiar de ajutor care se acordă beneficiarilor este de 13.991,4 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an.

Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși sumă de 15.000 euro pe durată a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă, pe durata Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, în anul 2019, după îndeplinirea obligațiilor legale prevăzute.

În județul Giurgiu, în 2018, peste 1.700 de producători au beneficiat de acest sprijin pentru cultivarea tomatelor.

CINE POATE BENEFICIA DE ACEST SPRIJIN FINANCIAR:

  • producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, valabil până la data plătii ajutorului de stat;
  • producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate
  • întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
  • producătorii agricoli persoane juridice

Ce condiții trebuie să îndeplinească ca să beneficieze de sprijin financiar? Ei bine, persoanele care vor să acceseze acest program trebuie să întrunească următoarele condiții:

  • să dețină o suprafața cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, pe care să se găsească inscripția programului și numele beneficiarului
  • să obțină o producție de minimum 2 kg tomate/mp
  • să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere
  • să facă dovadă producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției.

Pentru obținerea sprijinului, solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate și verificați au obligația să depună la direcțiile pentru agricultura județene, respectiv a municipiului București documente justificative care să ateste comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate, până la data de 27 decembrie 2019 inclusiv.

Articolul precedentSună sirenele în Giurgiu! De ce, citiți aici
Articolul următorZeci de elevi, în practică la Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu