Conform Ministerului Educaţiei, admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019 se va desfăşura în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin ordinul ministrului Educaţiei nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012. 

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2018-2019 în liceele vocaţionale se desfăşoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale.Astfel, candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

Articolul precedentCatarge amplasate în Giurgiu, în cinstea Centenarului
Articolul următorReferendumul din octombrie. Câți români pot vota