În luna noiembrie 2019 se va desfășura procesul electoral privind alegerea Președintelui României. Cetățenii care doresc să-și exercite dreptul de vot trebuie să se asigure că dețin o carte de identitate valabilă.

Dreptul de vot se exercită în baza unui act de identitate valabil, emis de statul român. În acest context, cetățenii cu drept de vot ai județului Giurgiu trebuie să verifice în timp util termenul de valabilitate al actelor de identitate, pentru a evita:

– situațiile neplăcute în care pot deveni contravenienți în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare;

– situațiile neplăcute în care cetățenii nu pot participa la procesul electoral;

Totodată, titularul sau reprezentantul legal al cărții de identitate este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor în a cărui rază teritorială au domiciliul sau reședință.

Acte necesare pentru eliberarea cărților de identitate, în cazul expirării termenului de valabilitate, sunt:

a). Cerere pentru eliberarea actului de identitate –  (se listează pe o singură foaie A4, față – verso)

b). Actul de identitate și cartea de alegător – pentru a fi predate;

c). Certificatul de naștere, original și copie;

d). Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;

e). Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;

f). Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;

g). Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie;

h). Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;

i). Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei;

Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor.

Articolul precedentZilele Recoltei, sărbătorite din nou în Piața Centrală din Giurgiu
Articolul următorPrețul gigacaloriei în municipiul Giurgiu rămâne la fel ca în sezonul trecut