Aproximativ 100 de hectare de miriște de grău au ars în această dimineață în Prundu, informează ISU Giurgiu.  Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Greaca au acționat cu o  autospecială de stingere pentru limitarea pagubelor, stabilind că principala cauză o reprezintă focul deschis în spații deschise.  

Având în vedere faptul că în campania agricolă există riscul de producere a incendiilor la culturile de cereale, ISU Giurgiu recomandă agricultorilor să respecte următoarele reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice perioadei de recoltare şi depozitare a cerealelor: 

  • tractoarele, combinele şi celelalte utilaje agricole folosite la recoltarea şi transportul cerealelor, vor fi revizuite din timp, înlăturându-se toate defecţiunile care ar putea produce incendii; 
  • lucrările agricole se vor efectua doar cu utilaje verificate tehnic din punct de vedere al dispozitivelor parascântei; 
  • mecanizatorii şi şoferii care participă la campania de recoltare a cerealelor vor fi instruiţi pentru a cunoaşte pericolele, cauzele de incendiu, precum şi regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, mânuirea stingătoarelor şi modul practic de acţiune în caz de incendiu; 
  • toate maşinile şi utilajele agricole, precum şi cele care au acces în zonele cu vegetaţie uscată sau deşeuri combustibile, vor fi dotate cu stingătoare, bidoane cu apă, lăzi cu nisip şi mături cu coada de cel puţin 2 metri; 
  • alimentarea cu carburanţi se va face în punctele de alimentare special amenajate; 
  • remedierea unor defecţiuni apărute la maşinile şi utilajele agricole se va face la o distanţă de cel puţin 100 de metri faţă de lanurile nerecoltate, mirişti sau vegetaţie uscată.
  • Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului, este interzisă arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. Nerespectarea acestei prevederi legale se sancţionează cu amendă contravenţională, al cărei cuantum este cuprins între 3.000 – 6.000 lei pentru persoane fizice şi între 25.000 – 50.000 lei persoane juridice.
  • Totodată,  efectuarea unor lucrări de arderi a resturilor vegetale fără întrunirea condiţiilor legale şi fără luarea măsurilor de evitare a propagării la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.