Profesorii începători din județul Giurgiu au susținut astăzi proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2018.

Proba s-a desfășurat începând cu ora 10.00, în 42 centre de examen, câte unul în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti. În acest an, proba a fost susținută la 98 de discipline de examen.

Candidații au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media aritmetică a notelor obținute la cele 2 inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu, iniţial au fost înscrişi pentru proba scrisă 131 de candidați, dar au participat doar 103, deoarece 15 s-au retras de bună voie şi au depus cerere în acest sens, iar 13 au absentat.

Lucrările, corectate în şase judeţe

Lucrările scrise vor fi evaluate în şase centre organizate la nivel naţional, anume la nivelul inspectoratelor școlare din județele Alba, Bihor, Brașov, Iași, Prahova și din municipiul București.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puțin 8 pentru promovarea examenului.

Primele rezultate vor fi afişate pe 24 iulie la centrele de examen şi pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestaţiile vor putea fi depuse la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 24 iulie, după afişarea rezultatelor, şi 25 iulie, până la ora 14.00. Rezultatele finale se afişează la centrele de examen şi pe site-ul anterior menţionat în data de 27 iulie. La Giurgiu, rezultatele se vor afisa la Centrul de examen Liceul Teoretic Nicolae Cartojan, în data de 24 iulie 2018. Contestațiile se depun la centrul de examen in zilele de: 24 iulie, până la ora 20.00  și 25 iulie, în intervalul orar 9.00-14.00.

Drepturi suplimentare

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa, ulterior, la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

Articolul precedentCozi uriaşe înainte de vama Giurgiu, pe 10 kilometri
Articolul următorMii de persoane au ieșit din țară pe la Giurgiu în doar câteva ore