Colegiul Național “Ion Maiorescu” din Giurgiu, membru activ al “Alianței Colegiilor Centenare” din România, pentru cei 150 de ani de activitate neîntreruptă, a fost distins pentru excelență în educație de către Academia Română cu „Distincția Culturală” și de către Casa Regală cu distincția Crucea Casei Regale a României.

Colegiul Național “Ion Maiorescu”, înființat în 1869, a avut o contribuție importantă la dezvoltarea învățământului, culturii, științei și sportului la nivel local, regional, național și chiar internațional. Această activitate a fost apreciată de către instituții și autorități locale sau naționale. Astfel, menționăm că în anul 2014, cu ocazia împlinirii a 145 de ani de existență, Ministerul Educației Naționale a acordat Colegiului Național “Ion Maiorescu” Placheta și Diploma aniversară “Nicolae Iorga”.

În cadrul Colegiului Național “Ion Maiorescu”  își desfășoară activitatea numeroase cadre didactice cu o bogată experiență științifică, pedagogică și managerială, și care fac parte din numeroase organisme menite să contribuie la dezvoltarea învățământului pe plan local dar și național: Corpul Național al Experților în Management Educațional,  ARACIP și diferite grupuri de lucru pentru elaborare de programe, regulamente. Profesorii din unitatea noastră sunt, în permanență, preocupați de dezvoltarea personală științifică și pedagogică, de cele mai noi descoperiri în domeniile de activitate, de mijloacele și metodele moderne ce pot fi utilizate în procesul instructiv-educativ.

Astfel, aceștia au desfășurat o bogată activitate de cercetare științifică și pedagogică concretizată în obținerea a: 3 titluri de “doctor”, 9 titluri de “master” și numeroase certificate de formare profesională. Lucrările științifice sau pedagogice (cărți, articole) elaborate de către personalul didactic al Colegiului au fost publicate și apreciate de publicul țintă (elevi sau cadre didactice). De asemenea, personalul didactic al Colegiului este alcătuit din cadre didactice cu experiență, preocupate și de dezvoltarea unor abilități și îmbunătățirea cunoștințelor cadrelor didactice aflate la începutul carierei. Astfel, profesorii din cadrul Colegiului Național “Ion Maiorescu” au furnizat formare în cadrul unor programe dezvoltate la nivel național (Ministerul Educației Naționale) sau județean (Casa Corpului Didactic Giurgiu) și au desfășurat activități de profesor metodist sau de mentor.

Îndrumați de profesorii lor, elevii Colegiului Național “Ion Maiorescu”, au participat în fiecare an la Olimpiadele și concursurile școlare calificându-se la etapele naționale ale acestora şi obținând performanțe profesionale remarcabile. Rezultatele sunt prezentate în extrasele  din rapoartele asupra desfășurării activității instructiv educative 2013-2018 și situează Colegiul Național “Ion Maiorescu ” pe locul I, la nivel județean, în ceea ce privește numărul de premii obținute. Rata de promovare a examenului de bacalaureat s-a situat constant peste media națională, raportată la filiera teoretică ( 90,76%).

De-a lungul timpului, atât cadre didactice ale Colegiului cât și foști elevi au devenit personalități marcante ale vieții științifice, culturale, sociale și sportive la nivel regional, național și/sau internațional.

De asemenea pentru a crește calitatea activităților științifice și educative s-au încheiat parteneriate de colaborare cu diferite instituții: Primăria Municipiului Giurgiu,  Corul Național de Cameră “Madrigal – M. Constantin”, Biblioteca Județeană „I.A. Basarabescu”, Crucea Roșie Giurgiu, Asociația Ro-Rec– în cadrul proiectului național” Patrula de reciclare”, ESOL examinaion, Junior Achievement România, E.C.D.L. România, Institutul Goethe, București, Ateneul “Nicolae Bălănescu”.

Am fi extrem de onorați dacă v-ați alătura ceremoniilor pe care dorim să le organizăm cu prilejul acestui moment unic în perioada 28 octombrie – 4 noiembrie.

 

 

Articolul precedentMinor dispărut din București, depistat de polițiști într-un sat din județul Giurgiu
Articolul următorAmenzi de zeci de milioane pentru cei care își deranjează vecinii