Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Giurgiu selecţionează candidaţi pentru sesiunea de admitere ianuarie 2020, în instituţiile militare de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne.

Astfel, la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, învăţământ de zi sunt disponibile 190 locuri, iar la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, învăţământ de zi, sunt 170 locuri.

Pentru a putea participa la concursurile de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihologică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne); să aibă vârsta cuprinsă între 18 – 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii şapte ani; să fi obţinut la purtare media minim 09.00 în perioada studiilor liceale, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ şi să nu aibă tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară.

Cererile de înscriere pentru admiterea la instituţiile militare de învăţământ postliceal ale M.A.I. se depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Giurgiu până la data de 15 noiembrie 2019.

Calendarele de desfăşurare ale concursurilor de admitere sunt stabilite de către unităţile de învăţământ şi afişate pe site-urile acestora.

Informaţii suplimentare despre înscriere se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Giurgiu.

 

 

Articolul precedentIncendiu la un apartament din blocul 102 de pe șoseaua București
Articolul următorCetăţean turc cu paşaportul altei persoane, depistat la Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu