A fost publicat în Monitorul Oficial partea I, numărul 691 din 21 august 2019, Ordinul nr. 2.643/2019 care reglementează procedura prin care contribuabilii pot cere banii pentru contribuția la sănătate (CASS) pe care au plătit-o pentru perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017.

Ordinul nr. 2643/2019 pentru aprobarea procedurilor de anulare a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestora ce fac obiectul prevederilor art. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cine beneficiază de anulare?

Potrivit Ordinului de anulare beneficiază:
– contribuabilii pentru care, în anii fiscali 2016 și 2017, baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe țară sau, după caz, la valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe țară, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2015 se identifică contribuabilii pentru care baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe țară, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
– persoanele care nu au realizat venituri în perioada fiscală cuprinsă între 1 iulie 2015 şi 31 decembrie 2017, pentru care baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, este salariul de bază minim brut pe țară, cu excepția celor care au optat pentru plata contribuției conform prevederilor Legii nr. 112/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare.

Decizia de anulare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a obligațiilor fiscale accesorii se întocmește de către compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori în două exemplare, se avizează de șeful compartimentului și se aprobă de conducătorul organului fiscal central competent.

Rețineți! În cazul în care obligațiile fiscale au fost anulate potrivit prezentei proceduri, au fost stinse total sau parțial, persoanele fizice pot solicita restituirea acestora, prin depunerea unei cereri la organul fiscal competent.

În cazul în care persoanele fizice înregistrează obligații fiscale restante restituirea sumelor se realizează numai după efectuarea compensării.

În situația în care obligațiile fiscale individualizate în deciziile anuale de impunere nu au fost stinse, compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori întocmește un referat de aprobare a anulării obligațiilor fiscale principale și accesorii și emite decizia de anulare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a obligațiilor fiscale accesorii.

Articolul precedentCâinii fără stăpân de la Adăpostul din Giurgiu aşteaptă să fie adoptaţi
Articolul următorElevii nu mai sunt admiși la liceu fără media 5 la Evaluarea Națională