Este ședință de Guvern, miercuri, la Palatul Victoria. Miniștrii vor avea pentru analiză proiectul de lege privind energia eoliană offshore.

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 29 noiembrie 2023. 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 3. PROIECT DE LEGE pentru aderarea Inspecţiei Judiciare la Reţeaua Europeană a Serviciilor de Inspecţie Judiciară (RESIJ) şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale la aceasta, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 

 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, precum şi a altor acte normative
 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei pe Termen Lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – România Neutră în 2050
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul celei de a doua sesiuni extraordinare a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale, convenit la 1 august 2023, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău, la 28 iunie 2010
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1157/2001
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1157/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanțarea cheltuielilor cu materiale și prestări de servicii cu caracter medical
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 18 alin. (4) lit. a) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.844/2023 privind aprobarea procedurii de implementare a Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, a modalităţilor de acordare, a indicatorilor cantitativi şi calitativi ai investiţiei, precum şi a criteriilor de stabilire a punctajului pentru întreprinderile solicitante
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 341 din 12 aprilie 2023 privind aprobarea obiectivelor etapei a XXIII-a 2023 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă acestea
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada Sibiu – Piteşti” – Secţiunea 3 Cornetu -Tigveni, necesare pentru realizarea ,,Ecoductului Călineşti”, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Autostrada Târgu Mureş – Târgu Neamţ – Secţiunea II: Miercurea Nirajului- Leghin km 22+000 -km 181+195”, judeţul Mureş, judeţul Harghita şi judeţul Neamţ
 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Târgu Mureş-Târgu-Neamţ- secţiunea I: Târgu Mureş-Miercurea Nirajului, km 0+ 000- km 22 + 000 şi legătura la Autostrada A3 (2,4 km)”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,Achiziţia de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători”
 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
 20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei, pentru Universitatea din Oradea
 21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar a bunului imobil identificat cu nr. MF 120940, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa, instituţie aflată în subordinea ministerului, ca urmare a reevaluării si a înscrierii acestuia în cartea funciară
 22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanţarea unor cheltuieli descentralizate pentru servicii sociale destinate persoanelor vârstnice şi persoanelor cu handicap
 23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023
 24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru retragerea statutului de utilitate publică recunoscut Fundaţiei „Preţuieşte Viaţa”
 25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1025/2022 pentru stabilirea aspectelor tehnice şi organizatorice privind funcţionarea în sistem-pilot, precum şi a celor privind operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică
 26. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă din judeţele Sibiu, Braşov şi Călăraşi
 27. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Anexei nr. 1 şi Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 251/1994 privind stabilirea componenţei, a atribuţiilor şi a modului de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor
 28. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, precum şi pentru completarea anexei nr.7 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 29. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui bun cultural mobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Muzeului Naţional de Artă al României, şi modificarea Anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 30. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea acumulării unor stocuri de urgenţă în rezerva de stat şi aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei din satul Tufanu, comuna Mălureni, judeţul Argeş în vederea atenuării riscului de excluziune socială
 31. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanțarea contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară
 32. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare voluntare a României la bugetul Comitetului de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului MONEYVAL, din cadrul Consiliului Europei
 33. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar, adresei poştale, denumirii şi descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Direcţia Sanitar – Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mehedinţi
 34. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Institutul Național de Statistică

 

 1. ANALIZE
 2. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE LEGE privind energia eoliană offshore
 3. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unități administrativ-teritoriale
 4. ANALIZA referitoare la MEMORANDUMUL cu tema: Aprobarea încheierii de angajamente legale la categoriile de cheltuieli bugetare prevăzute la art. I, alin. (1) şi la art. II, alin. (1) din OUG 90/2023, respectiv depăşirea limitelor de plăţi lunare efectuate în perioada noiembrie – decembrie 2023 la titlul 20 „Bunuri şi servicii” şi la titlul 71 „Cheltuieli de capital” şi suplimentarea limitelor de cheltuieli pentru luna noiembrie 2023 cu încadrare în bugetul aprobat la titlurile de cheltuieli menţionate, pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 5. ANALIZA referitoare la MEMORANDUMUL cu tema: Aprobarea încheierii de angajamente legale şi depăşirea limitelor de plăţi pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. I şi la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2023, precum şi majorarea limitelor de credite de angajament şi credite bugetare pentru luna decembrie 2023, conform prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2023 pentru Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti şi instituţiile subordonate/aflate în coordonare
 6. ANALIZA referitoare la MEMORANDUMUL cu tema: Suplimentarea creditelor bugetare şi a creditelor de angajament pentru luna decembrie 2023
 7. ANALIZA referitoare la MEMORANDUMUL cu tema: Aprobarea încheierii de angajamente legale şi depăşirea mediei plăţilor la titlul de cheltuieli bugetare „Bunuri şi servicii” şi aprobarea încheierii de angajamente legale şi depăşirea mediei plăţilor pentru categoriile de cheltuieli de investiţii prevăzute la art. 38¹ din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare
Articolul precedentCeață și ninsori în unele zone montane – Porturi închise – Cum se circulă pe șoselele din România
Articolul următorZi decisivă pentru Florin Cîțu. Senatorii decid azi dacă îi ridică imunitatea