Ajutorul de deces ar putea fi majorat, noile prevederi fiind supuse dezbaterii în 2019. Majorarea ar putea fi una semnificativă, mai exact cu 1.000 de lei.

Așadar, rudele persoanelor salariate care decedează trebuie să se adreseze Casei de Pensii de pe raza județului în care a avut domiciliul asiguratul decedat.

Majorarea cuantumului ajutorului de înmormântare se regăsește în Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, document ce a fost lansat de curând în dezbatere publică de MFP și care, pentru a se putea aplica, are nevoie aprobarea de Parlamentului, a președintelui țării și de publicare în Monitorul Oficial.

Potrivit proiectului de buget, sumele care se vor acorda ca ajutor de deces vor fi

-în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, valoarea ajutorului va fi 5.163 lei;

-în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, suma de bani va fi de 2.582 lei.

Beneficiari:

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:

soțul supraviețuitor; copilul; părintele; tutorele; curatorul; oricare persoană care dovedește cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menționate mai sus.

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.

Membru de familie, în sensul legii, poate fi: soțul/soția; copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflați în întreținere, dacă au devenit inapți pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani; părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Actele  necesare acordării ajutorului de deces sunt:

-cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale;

-certificatul de deces – în original și copie;

-actul de identitate al solicitantului;

-acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz,

-actul care atestă calitatea de moștenitor, tutore, curator;

-acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;

certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copil și data ivirii acesteia;

adeverința care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată.

Articolul precedentAdministrator cercetat pentru evaziune fiscală
Articolul următorFiscul îi ademeneşte pe giurgiuveni cu dobânzi de 4-5 la sută, pe an