O subvenție plătită din bugetul de stat depășește 7.000 de lei pentru un singur hectar cultivat, aproape 1.500 de euro la hectar!

Suma colosală este achitată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) din banii alocați de la bugetul României și nu de la Uniunea Europeană. Plata se face cultivatorilor de tutun care cer Ajutorul Național Tranzitoriu – ANT 4 anual iar cuantumul pentru Campania 2018 a fost stabilit la 1.487,6627 euro/ha adică 6.938,161 de lei.

1.597,48 de hectare. Atât mai avem dintr-o cultură care, înainte de 1989, acoperea 35.000 de hectare în toată țara. Din ceea ce era o cultură cu tradiție – cunoscută la sate și ca ”iarba dracului”, s-a ajuns la una de nișă. Profitabilă, însă, dacă luăm în calcul cererea mare de pe piață și faptul că se plătește o subvenție de aproape 1.400 de euro/ha – în mare parte din bani de la bugetul de stat, pentru ca România să continue să mai producă…tutun.

Cultivarea tutunului românesc a cunoscut un declin după ce au cam dispărut fabricile de procesare. Oficial, mai avem una singură care face achiziții de la fermieri, Rom-Ital SRL. Producători încă ar mai fi, stimulați mai ales de subvențiile mari ce se plătesc pentru cultura de tutun. Iar cei care au experiență își găsesc clienți și în afara țării, fabrici dispuse să plătească un preț corect pe un tutun de calitate. Așa apare profitul.

La momentul la care vorbim, județul în care se cultivă cel mai mult tutun este Dolj, cu 691,84 hectare, urmat de Teleorman cu 305, 25 și Mureș cu 97,56.

Județele unde se mai cultivă tutun

Județe  Suprafaţă ha

AB          12,94 ha

AG         81,30 ha

AR          1,62 ha

B             49,50 ha

BC          7,38 ha

BH          65,95 ha

BN          1,00 ha

BR          3,84 ha

BZ           3,00 ha

CJ           6,46 ha

DB          29, 89 ha

DJ           691,84 ha

GL          14,07 ha

GR          1,90 ha

IF            49,03 ha

IL            40,96 ha

IS            12,94 ha

MH        10,49 ha

MS         97,56 ha

OT          18,15 ha

SM         4,95 ha

SV          1,50 ha

TM         1,90 ha

TR           305,25 ha

VL           4,39 ha

VS          79,67 ha

Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune care sunt condițiile impuse de APIA pentru subvenția pe suprafață la tutun. Pentru suprafața cultivată cu tutun se acordă ajutor naţional tranzitoriu – ANT 4, în baza contractelor încheiate între fermieri/grupul de producători şi prim-procesatorii autorizaţi de Ministerul Agriculturii, cu îndeplinirea condiţiilor specifice de eligibilitate prevăzute la art. 38 din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea prevăd ca:

a)fermierul sau grupul de producători să încheie un contract de cultură cu un prim-procesator, să îl înregistreze la direcţia pentru agricultură judeţeană (DAJ), respectiv a municipiului Bucureşti şi ulterior să îl depună la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA. Contractul trebuie sa fie încheiat până la data de 30 aprilie a anului de recoltă și fie depus la APIA până la data de 1 iulie a anului de recoltă inclusiv;

  1. b) contractul va avea ca anexă lista nominală a membrilor grupului şi suprafeţele aferente fiecăruia, atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultură cu un grup de producători;
  2. c) un fermier/grup de producători încheie contract de cultivare cu un singur prim-procesator;
  3. d) grupurile de producători nu pot exercita activitate de prim-procesare a tutunului;
  4. e) un fermier, producător de tutun poate să aparţină unui singur grup de producători;
  5. f) fermierul/grupul de producători depune declaraţia de livrare a tutunului livrat la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA, după caz, până la data de 4 mai 2020; declaraţia de livrare se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, pentru atestarea cantităţii şi a calităţii tutunului livrat; dacă fermierul este membru al unui grup de producători, declaraţia de livrare se vizează şi de grupul în cauză. Lipsa vizei/vizelor pe declaraţia de livrare determină neeligibilitate la plată pentru ANT 4 – tutun;
  6. g) tutunul livrat trebuie să îndeplinească condiţiile minime de calitate, aşa cum sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 2a) la Legea nr. 236/2003 privind organizarea pieţei tutunului brut în România;
  7. h) suprafeţele solicitate conform cererii unice de plată pe suprafaţă sunt supuse controalelor de către structurile de control ale APIA, cu privire la respectarea suprafeţelor şi culturilor declarate şi ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu privire la lucrările agrotehnice specifice, astfel încât la recoltare să se asigure o densitate medie de cel puţin 2 plante/mp.

De specificat că pentru cultura de tutun fermierii mai pot cere pe lângă ANT 4 și schemele ”de bază”. Adică:

Schema de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS) care a avut în 2018 un cuantum de 102,5697 euro/ha;

Plata redistributivă (PR) – nivelul I (1 – 5 ha)= 5,0000 euro/ha; nivelul II (5,01 – 30 ha) = 50,3626 euro/ha;

Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu = 58,2361 euro/ha;

Plata pentru tinerii fermieri (PTF) = 25,8405 euro/ha.

Articolul precedentInteres scăzut al șomerilor pentru găsirea unui loc de muncă, la Giurgiu
Articolul următorO elevă a Colegiului ”Ion Maiorescu” a câștigat singura bursă Benjamin Franklin acordată României de către SUA